District Hospital,Buldana

तुमचे काही म्हणणे असेल,तक्रार असेल,सूचना असतील तर त्या आम्हाला खालील ठिकाणी लिहून पाठवा .

Notice-Interview for post of MJPJAY Medical Co-Ordinator is arranged on 8-06-2021 at 11 AM in Civil Surgeon Office,Buldana ,All Eligible candidates are requested to attend on time.

MJPJAY Medical Co-Ordinator पात्र  /अपात्र यादी पाहण्यासाठी खाली क्लिक करा

कंत्राटी वैदकीय अधिकारी (बी.ए.एम.एस.) पदभरती आक्षेप विवरणपत्र

ऑनलाईन फॉर्म भरलेल्या उमेदवारांनी दिलेल्या सूचनेप्रमाणे कार्यवाही करावी.